XXX Congreso (2017)

Formulario de inscrición ao XXX Congreso de ENCIGA

DATAS LÍMITE

Inscrición: 10 de novembro

Envío resumo: 20 de outubro

Envío ponenc. completa: 27 de outubro

COTA DE INSCRICIÓN

Non socios: 70 €

Estudiantes/xubilados: 25 € Socios/asimilados (anteriores ao 1-9-2017): De balde
 • IBAN da Conta de Abanca para o Ingreso: ES42 2080 0341 1430 4002 1331
  En CONCEPTO escribiranse as siglas: 30CO, apelidos e nome
  Deberase enviar (escaneado) o xustificante bancario a congreso30@enciga.org

Presentación do XXX Congreso de ENCIGA

Lugar de celebración

 • IES Allariz

Datas

 • 16, 17 e 18 de novembro de 2017

Comité organizador do XXIX Congreso de ENCIGA:

Coordinadoras: 

 • Rosa Méndez Campos
 • María del Pilar Mera Cid
Correo web para o Congreso: congreso30@enciga.org
 • Data límite para a inscrición: 10 de novembro
 • Data límite para envío de resumos: 20 de outubro
 • Data límite para envío de ponencias completas: 27 de outubro

Inscrición aquí. Máis información no menú da esquerda: XXX Congreso (2017) 

 

Subscribe to RSS - XXX Congreso (2017)