Novas Enciga

Praza de profesor asociado na USC (Lugo)

Estimadas socias e socios,

Por se resulta do voso interese, compartimos información dunha praza
de profesor asociado P3 (90h anuais) que ven de saír publicada no DOG
para a área de didáctica das ciencias experimentais na Facultade de Formación do Profesorado da USC (Lugo).

Achégase tamén a convocatoria da USC onde aparecen os datos da
convocatoria e os requisitos do concurso (Nº de Concurso: 99HX/22-23)

O prazo de solicitudes está aberto e remata o luns 27 de xuño