Congresos Enciga

XIV Congreso de Enciga (2001)

XIV CONGRESO DE ENCIGA

22, 23, 24 de Novembro de 2001
I.E.S “Lama das Quendas”
R/ Alférez Baanante,
Chantada-27500  (Lugo),