Congresos Enciga

VI Congreso de Enciga (1993)

VI CONGRESO DE ENCIGA

18, 19 e 20 de Novembro de 1993
I. B. “Ramón Otero Pedrayo”
Ourense