Congresos Enciga

II Congreso de Enciga (1989)

II CONGRESO DE ENCIGA

12, 13 e 14 de Outubro de 1989
Ribadavia (Ourense)