Asemblea de ENCIGA

Convócase Asamblea Ordinaria de ENCIGA para o día 16 de novembro de 2018 ás 20:30h en primeira convocatoria, e ás 20:45h en segunda convocatoria, no Salón Teatro do Auditorio Municipal de Lalín, e có seguinte ORDE DO DÍA:

    1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria anterior
    2.- Informe da presidencia
    3.- Informe económico
    4.- Presentación da nova directiva
    5.- Rogos e preguntas