Convocatoria de Asemblea Extraordinaria de ENCIGA

Por orde do Sr. Presidente convócase a Asemblea Extraordinaria para o venres 23 de marzo de 2018 ás 17:30 horas en primeira convocatoria e ás 18 h. en segunda convocatoria no IES Rosalía Castro de Santiago, co único punto da orde do día:

1.‐ Elección da Xunta Directiva de ENCIGA

Santiago 3 de Marzo 2018
A Secretaria
Teresa Otero