Curso de verán: Unha visión multidisciplinar da innovación na industria galega

Curso de verán da Universidade da Coruña, organizado conxuntamente polo Departamento de Física e Química do IES Monte Castelo (Burela) e a UDC.

Título: "Unha visión multidisciplinar da innovación na industria galega"

Lugar de celebración: Salón de Plenos do Concello de Burela

Datas: 12 e 13 de Xullo

Información e matrícula: http://www.udc.es/occ/gal/informacion.html

Horas de duración: 16

Titulacións a extinguir: Nº de créditos de libre elección: 1

Prazo de matrícula: Ata ás 14:00 h do 9 de xullo