Másteres Profesionalizantes da Escola de Enxeñería Industrial de Vigo

A Escola de Enxeñería Industrial de Vigo informa sobre os Másteres que se impartirán no seu centro no próximo curso 2012-13.

Os Másteres Profesionalizantes de la E.E.I.. poden ser moi interesantes posto que:

  • Ofrecen formación práctica en sectores moi especializados (enerxías renovables, eficiencia enerxética, contaminación industrial, automoción, construccións industriais, prevención de riscos, xestión da loxística, soldadura, fabricación, etc…), que a día de hoxe é inexistente nas titulacións actuais do sistema universitario de Galicia, O próximo curso impartirase un novo máster en Mecatrónica, que ven a completar o abano de especialización tecnolóxica ofertada pola Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo
  • Dita formación está orientada a completar a obtida en titulacións de grao medio (inxenierías técnicas, arquitectura técnica e diplomaturas) ou de grao superior (inxenierías, arquitectura, licenciaturas)
  • Os horarios son compatibles coa actividade laboral ou profesional na maioría dos másteres: ou venres tarde e sábado mañá ou xoves e venres tarde e sábado mañá

Prazo de preinscripción aberto do 29 de xuno ó 4 de xullo 

Máis información:
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/estudos/ 
http://eei.uvigo.es/index.php#
 

Información sobre el procedimiento de matrícula y consulta de incidencias: posgraotecno@uvigo.es
Telf. 986818628