I Simposio Internacional de Enseñanza de las Ciencias

I Simposio Internacional de Ensino das Ciencias

Un congreso virtual sobre os retos e perspectivas do ensino das ciencias

11 a 16 de xuño de 2012

Finalidade: EO congreso virtual quere ser un punto de encontro para o intercambio de experiencias de innovación e/ou investigación no ensino das ciencias.

Presentación de comunicacións: Anímase a todo o profesorado a facer unha presentación da súa experiencia sobre calquera actividade educativa innovadora e/ou investigadora realizada individualmente ou en grupo sobre o ensino das ciencias.

Difusión: Xeneraranse unha ou máis publicacións en formato electrónico (ebook) e en papel.

Recoñecemento: Tanto a asistencia como a presentación de comunicacións recibirán recoñecemento mediante a correspondente acreditación