Concurso de narracións escolares e relatos cortos RSME-ANAYA 2010

O obxectivo fundamental deste concurso é a popularización das matemáticas entre os xoves, fomentando
o seu interese por esta ciencia, pola súa historia e os seus protagonistas. Máis información aquí ...