Formulario de inscrición ao XXXIII Congreso de ENCIGA

Congreso de ENCIGA
DATAS LÍMITE

Inscrición:
8 de novembro

Envío resumo:
20 de outubro
 
COTA DE INSCRICIÓN
Non socios: 50 € Estudiantes/xubilados/Prácticas: 25 € Socios/asimilados (anteriores ao 1-9-2020): 0 €
IBAN para o Ingreso: ES42 2080 0341 1430 4002 1331
En CONCEPTO poñer: 33CO, apelidos e nome.
Deberase enviar (escaneado) o xustificante a congreso33@enciga.org
Se xa estás inscrito, e queres comprobar os teus datos, introduce o código que che enviou o sistema ao facer a inscrición e pulsa no botón "Ver-Modificar-Datos". Código:

¿Olvidaches o Código?
Datos Persoais
* Apelidos:
* Nome:
* NIF ou BI: Nacionalidade:
* Enderezo:
* Poboación: * Cód. Postal:
* Provincia: * Teléfono:
* E-mail:
O Certificado de Asistencia coas horas enviarase ao enderezo indicado no apartado de Datos Persoais.
Datos Profesionais
NRP: Asignatura:
Licenciado en:
Últ. Centro traballo:
Nivel:
 • Primaria
 • Universidade
 • Estudiante

 • Secundaria
 • Parado
 • Xubilado
 • Outro
Outros datos
Socio de ENCIGA ou Asociacións con reciprocidade:    Sí    Non
Se non vai cubri máis datos, vaia ao final da páxina e faga clic no botón Enviar Inscrición.
Caso de presentar comunicación (ponencia 30 min ou obradoiro 90 min), cubre o seguinte apartado:
Datos Comunicacións
Título 1:
Modalidade 1:
Título 2:
Modalidade 2:
Título 3:
Modalidade 3:
Observacións

* Campos obrigatorios


Comité organizador

Coordinadores: 

 • Paloma Blanco Anaya
 • Iria Fernández Fontenla

Comite Organizador:

 • Xoan Carlos Rodríguez García
 • Marcelino Maneiro Maneiro
 • Mª Inés García Seijo
 • Beatriz Fernández Fernández
 • Paloma Blanco Anaya
 • Iria Fernández Fontenla

Comité científico:

 • Manuel R. Bermejo Patiño
 • Paloma Blanco Anaya
 • Iria Fernández Fontenla
 • Pablo González Sequeiros
 • Virginia Aznar Cuadrado
 • María José Romero Castro
 • Mª Inés García Seijo
 • Beatriz Fernández Fernández
 • María Jesús Fuentes Silveira

Contactar