Directiva

Xunta directiva de ENCIGA

 

Presidente:   Paulino Estévez Alonso
Vicepresidente:   Manuel R. Bermejo Patiño
Secretaria:   Teresa Otero Suárez
Tesoureiro:   Anxo Freire Pais