Directiva

Xunta directiva de ENCIGA

 

Presidente:   Paulino Estévez Alonso
Vicepresidente:   Manuel R. Bermejo Patiño
Secretaria:   Trini Pérez López
Tesoureiro:   Anxo Freire Pais