Formulario de Inscrición ao XXXI Congreso de ENCIGA

DATAS LÍMITE

Inscrición: 10 de novembro

Envío resumo: 20 de outubro

Envío ponenc. completa: 27 de outubro

COTA DE INSCRICIÓN

Non socios: 70 €

Estudiantes/xubilados/Prácticas: 25 € Socios/asimilados (anteriores ao 1-9-2018): De balde
  • IBAN para o Ingreso: ES42 2080 0341 1430 4002 1331
    En CONCEPTO poñer: 31CO, apelidos e nome
    Deberase enviar (escaneado) o xustificante a congreso31@enciga.org


FINALIZOU O PRAZO DE INSCRICIÓN