Presentación do XXX Congreso de Enciga

En novembro teremos o XXX Congreso de ENCIGA, que este ano será en Allariz (Ourense)

O correo electrónico para comunicacións ou calquera consulta sobre o Congreso é: congreso30@enciga.org