Ruta 4

VISITA  GUIADA Nº 4 :  Ruta da Esmorga

Percorrido Urbano visitando ss espacios xeográficos que percorren  os protagonistas -e nos que o Clube Alexandre Bóveda colocou as placas cos fragmentos das obras- da novela de Eduardo Blanco Amor  . Duración: 2 horas .

Ó remate posibilidade de baño na piscina termal das Burgas

Máximo : 25 personas

Máis información : http://www.ourense.travel/uploads/tx_rgrepositorio/Roteiro_BlancoAmor.pdf