Ruta 1

VISITA  GUIADA Nº 1 :  COREN

Coren é unha Cooperativa que foi evolucionando e crecendo, converténdose así, na Cooperativa Agroalimentaria máis importante de todo o panorama nacional. Un grupo líder que conseguiu diversificar as súas liñas de negocio ata gañar a presenza sobresaínte nos mercados da avicultura, o porcino e o vacún erixíndose como unha empresa pioneira en canto a trazabilidade e seguridade alimentaria se refire.

Visitaremos o Centro de Procesado Avicola , a  Fábrica de Pensos e Laboratorio do Parque Tecnolóxico

No Centro de Procesado de Avicultura veremos diversos puntos do proceso:Eviscerado,Despiece,Elaborados ,Stock de produto terminado,Expedición,etc

Na Fabrica de pensos un esquema xeral do proceso de fabricación

No Laboratorio: Investigación,Control de Calidad,Tecnicas analíticas,Etc

Máximo : 30 personas

Máis información: http://www.coren.es/grupo-coren