Últimas Novas do XXX Congreso de Enciga

Formulario de inscrición ao XXX Congreso de ENCIGA

DATAS LÍMITE

Inscrición: 10 de novembro

Envío resumo: 20 de outubro

Envío ponenc. completa: 27 de outubro

COTA DE INSCRICIÓN

Non socios: 70 €

Estudiantes/xubilados: 25 € Socios/asimilados (anteriores ao 1-9-2017): De balde
  • IBAN da Conta de Abanca para o Ingreso: ES42 2080 0341 1430 4002 1331
    En CONCEPTO escribiranse as siglas: 30CO, apelidos e nome
    Deberase enviar (escaneado) o xustificante bancario a congreso30@enciga.org

Páxinas